Katalog linkova  - Listing Details
ID:5484
Title:Advokatska kancelarija Veličković
URL:http://www.advokat-velickovic.rs/index.php/naknada_stete
Category:Biznis: Pravo / Advokatura
Description:Pravni saveti , nekretnine, ugovori i zastupanje klijenata u oblastima : pravo osiguranja, razvod braka, nasledno pravo, radni odnosi, stvarno pravo, privredno pravo, upravni sporovi , obligacioni i svojinskopravni odnosi . Posebna specijalizacija je rad u predmetima naknade štete, naplate potraživanja i zastupanje privrednih subjekata pred sudovima i drugim državnim organima. Advokatska kancelarija svoje usluge naplaćuje u skladu sa važećom  advokatskom tarifomZa lica slabijih platežnih mogućnosti postoji mogućnost ugovaranja rada na procenat i pružanja pravne  pomoći prilikom oslobođenja od sudske takse.
Pagerank:N/A
 


pozicija-na-pretrazivacima